Din acest an școlar, elevii, părinții și profesorii Școlii Gimnaziale Bucovăț primesc servicii de asistență și consiliere psihopedagogică într-un mediu prietenos, datorită implementării proiectului „Stop bullying – consiliere pentru o școală armonioasă”, proiect finanțat prin programul Start ONG.
Atelierele și serviciile de consiliere care se adresează elevilor vizează, atât consilierea individuală pentru diferite probleme întâmpinate, cât și orientarea școlară și profesională, testarea vocațională, consilierea de grup la clasă sau în grup restrâns la cabinet.
Pentru profesori, cabinetul asigură servicii de asistență psihopedagogică în cunoașterea elevilor, relaționare cât mai eficientă, sprijin în rezolvarea unor probleme de comunicare și în realizarea unor activități de consiliere și orientare la clasă pe teme diverse, precum cele legate de relaționarea cu elevi cu cerințe educaționale speciale sau care au probleme comportamentale și/sau emoționale.
Activitățile din cadrul proiectului au cuprins ateliere de promovare a unui stil de viață sănătos, ateliere dedicate profesorilor care predau la clase unde învață elevi cu cerințe educaționale speciale și cadrelor didactice fără experiență la clasă (profesori debutanți) și ateliere de consiliere pentru părinți.
Am derulat șapte ateliere cu tematică stabilită, dar și activități de consiliere individuală și de grup de două ori pe săptămână, fiind discutate probleme cotidiene pe care le întâmpină elevii sau cadrele didactice.
Vom continua atelierele de promovare a unui stil de viață sănătos, implicând familiile copiilor, dar și profesorii, adulții fiind cei mai buni observatori al schimbărilor de dispoziție și comportament la elevi.
Ne-am propus ca atelierele să nu fie unele formale, ci să ofere posibilitatea unui dialog sincer și deschis.

Start ONG este un program lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social şi cultură. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanţare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituţiilor non-administrative şi grupurilor informale/ de iniţiativă.