Școala GimnazialĂ Bucovăț

Bine ați venit !
Școala Gimnazială Bucovăț ofera celor care îi calcă pragul șansa unei educații complexe
Oferta educațională a școlii este atent concepută anual astfel incât să centreze pe elev,
resursele umane si materiale
Ultimele Noutati

Despre Noi

VALORI PROMOVATE:Accesul la educație pentru toți elevii în egală măsură

Pregătire pentru promovarea Tezelor Naționale, pentru a se înscrie optim la cursurile liceale sau profesionale;

O reală orientare școlară și profesională

Oferta CDȘ cât mai variată pentru a cuprinde toate opţiunile elevilor
PREZENTAREA ȘCOLII:

 • localizare: comuna Bucovăț, județul Dolj (Bucovăț, Sărbătoarea, Palilula)
 • dotare: teren sintetic de fotbal, terenuri betonate de fotbal, baschet, handbal, săli de mese
 • cabinete: cabinete de informatică/multimedia, științe, limbi străine, religie

POPULAȚIA ȘCOLARĂ:

număr de elevi: 321, distribuiţi astfel: Bucovăț 180 elevi; Palilula 52 elevi; Sarbatoarea 89 elevi

PERSONALUL ȘCOLII:

 • didactic: 31 titulari, 2 detașați, 4 suplinitori
 • nedidactic: 3 posturi
 • didactic auxiliar: 3,5 posturi

Management

Componenta echipei manageriale:

 • Director:   Pascu Dorin
 • Responsabili comisii metodice:
 •  Comisia învățători: Dugăiașu Lidia
 • Comisia Educatoare: Pană Loredana
 • Comisia Matematică și științe: Țuinea Paula
 • Comisia Om și societate: Pascu Nicoleta
 • Comisia diriginți: Voicilă Adriana 

Responsabil CEAC: Cîrstea Gabriela
Componenta consiliului de administratie:

 • Presedinte: Pascu Dorin
 • Membri: Țuinea Paula, Dugăiașu Lidia, Voicilă Adriana. Bobâlcă Rodica
 • Obeservatori sindicate: Croitoru Narcisa
 • Secretar: Croitoru Narcisa

Viziunea Scolii

«UNDE ŞI  CUM  VREM  SĂ  AJUNGEM» – cea mai importantă dintre instanţele care dezvoltă competenţe individuale şi anticipează nevoile societăţii viitorului.

Misiunea Scolii

Misiunea scolii noastre:
Misiunea scolii este de a promova un invatamant deschis, accesibil si flexibil , capabil :
 sa asigure accesul la toate nivelurile si formele de invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa , din perspectiva formarii abilitatilor si competentelor pentru realizarea succesului personal si profesional , in contextul social actual.
 sa dezvolte interesul pentru educatie si emancipare permanenta printr-un invatamant axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni ci si pe disponibilitatea continua pentru cunoastere si actiune . Scoala a fost si este principalul mijloc de educatie in zona rurala. Asadar, principala misiune a scolii a fost, este si va fi educatia . Scoala este frecventata de toti copiii de varsta scolara, care asigura existenta acestei scoli. Va trebui dezvoltat interesul pentru educatie si emancipare permanenta atat a elevilor cat si a parintilor, scoala fiind deschisa tuturor. De asemenea, ne revine noua, cadrelor didactice, sarcina ca prin activitatea educativa zilnica şi prin activitatile extracurriculare, prin valorificarea resurselor bibliotecii, prin colaborarea cu comunitatea locală, să le asigurăm elevilor condiţii de învăţare, să le dezvoltăm competenţe şi să le formăm atitudinile necesare integrării şi adaptării la schimbări într-o societate democratică, în care accentul se pune pe iniţiativă, pe capacitatea de asumare a răspunderii şi pe respectarea legilor ei;
 asumarea rolului cadrelor didactice în consilierea elevilor, implicarea în parteneriatul educaţional, în coordonarea activităţilor extraşcolare, în diversitatea situaţiilor educaţionale;
 înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea afectivă şi creativă la mediul social şi natural.

Scopuri Strategice

 reconsiderarea managementului la nivelul şcolii, prin centrare pe sarcină, pe performanţele şi competenţele cadrelor didactice şi prin centrare pe relaţiile umane, pe motivaţia şi implicarea cadrelor didactice;
 reconsiderarea managemenetului la nivelul clasei în perspectiva egalizării şanselor;
 formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup;
 asigurarea, pentru fiecare elev din şcoală, a accesului la calculator pentru 30 min săptămânal;
 crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii;
 şcolarizarea tuturor copiilor şi diminuarea absenteismului;
 obţinerea unui procent de reuşită la TEZELE CU SUBIECT UNIC de peste 90% şi cu medii peste 7,00 într-un procent de peste 60%;
 clasarea în primele 3 locuri în competiţiile şcolare, mediul rural;
 menţinerea în rândul cadrelor didactice a dorinţei de autodepaşire;
 dezvoltarea unor parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale;
Cuvânt

De la Director

Școala este mijloc de progres al unei societăți bazate pe moralitate, pe sete de cunoaștere, locul unde întrebările au un răspuns, unde neclarități devin clarități, școala te pregătește pentru lumea care te așteaptă. Pregătirea profesională a cadrelor didactice, dotarea bazei materiale, colaborarea excelentă între școală și familie, precum și numeroasele activități desfășurate în instituția noastră, contribuie an de an la creșterea prestigiului școlii, la obținerea unor rezultate deosebite la Evaluarea Națională, la consilierea și orientarea corespunzătoare a elevilor către ciclul liceal. Investind în școală, investim în viitor!

– Pascu Dorin
Scoala Noastra

Viziune

 

«UNDE ŞI CUM VREM SĂ AJUNGEM»

cea mai importantă dintre instanţele care dezvoltă competenţe individuale şi anticipează nevoile societăţii viitorului.

Gradinita
3 grupe cu program normal si o grupa cu program prelungit:

 • Bucovat program normal – Iordache Irina
 • Bucovat program prelungit – Cirstea Gabriela / Brebenaru Ionela
 • Bucovat program normal – Pana Loredana
 • Bucovat program normal – Dicu Irina
Invatamant primar
Structura Bucovăț:

clasa pregătitoare: Ștefănescu Florea

clasa I: Băcioiu Florica

clasa a II-a: Mihail Aurelia

clasa a III-a: Gheorghe Daniela

clasa a IV-a: Ștefănescu Florea

Structura Sărbătoarea:

clasa pregătitoare –

clasa I –

clasa a II-a –

clasa a III-a –

clasa a IV-a –

Structura Palilula:

clasa pregătitoare –

clasa I –

clasa a II-a –

clasa a III-a –

clasa a IV-a –

 

Invatamant gimnazial
Bucovăț:

clasa a V-a – Voicila Adriana

clasa a VI-a – Vulpie Alina

Clasa a VII-a – Bărboianu Dana

Clasa a VIII-a – Vulpie Alina

Sărbătoarea:

clasa a V-a – Bunea Ana

clasa a VI-a – Pascu Nicoleta

clasa a VII-a – Bunea Ana

clasa a VIII-a – Pascu Nicoleta

Palilula

clasa a V-a – Licuț Marin

clasa a VII-a – Țuinea Paula

clasa a VIII-a – Licuț Marin

 

Biblioteca
Depozit de carte cu x volume care acopera domenii ca:

 • Literatura romana
 • Literatura universala
 • Dictionare si enciclopedii
 • Atlase
 • Culegeri

ELEVI inmatriculati

elevi la afterschool

Cadre Didactice

structuri scolare

Contact

Adresa unităţii: comuna Bucovăţ, Judeţul Dolj

Telefon: 0251361679

Email: scoalabucovatdolj@yahoo.com

Orar de functionare: L-V: 8:00 – 16:00